ALL LOVES ARE LIKE SHOES

by Marta Markoska


ALL LOVES ARE LIKE SHOES

All loves are like shoes

Those we carefully treasure

and only wear on special occasions

ultimately unused and outgrown, they’ve shrank,

yet their beauty still preserved

but now useless

and we reprimand ourselves that

we didn’t enjoy them more often

 

Those we wear every day

with such great pleasure

enjoying them over and over again

are the first to wear out and fade

as we spend them and toss them out

regretting we didn’t buy

two pairs of the same

so that they will last longer

so that we have a reserve

so that we rejoice the idea

that we can wear them

whenever we want to

 

The ones that endure the most

are the ones we actually like the least

so we push them aside

we misplace them in the back of the closet

we ignore them for weeks, months, years

only to realize after a long time

that they were always there for us

although we forgot and ignored them

and have never worn them with joy!

СИТЕ ЉУБОВИ СЕ КАКО ЧЕВЛИ

Сите љубови се како чевли
Оние што внимателно ги чуваме
облекувајќи ги само во свечени пригоди
остануваат неизносени, а веќе се смалиле, стесниле,
не сме дозволиле да исчезне нивната убавина
но се неупотребливи
а се прекоруваме што почесто
не сме уживале во нивното обување

 

Оние пак кои со голема радост
секојдневно ги обуваме
секојпат одново уживајќи во нив
најбрзо ги изветвуваме, излитуваме
ги дотрајуваме и на крајот ги фрламе
жалејќи што не сме си купиле два пара од истите
да ни траат подолго
да ги имаме во резерва
да нè радува идејата дека
ќе можеме да ги обуеме
секогаш штом посакаме

 

Најдолго траат всушност оние
што најмалку ни се допаѓаат
па ги поттурнуваме понастрана
ги зафрламе во внатрешноста на орманот
ги забораваме со недели, месеци, години
за по многу време да сфатиме
дека тие секогаш биле тука за нас
иако ние сме ги заборавиле, зафрлиле
и никогаш со радост не сме ги обувале!