wild horse

by Nurduran Duman


wild horse

i’m speaking alone

my half-ear rushed its hearing

the being’s forest isn’t there

 

i gathered three plains and then

by holding your hands I broke three rivers

and lifted three seas it’s arrival time

 

am I a soul train

am I a train now

did I become a train?

 

hold your problems to my bombardment

and let fly my rail but

i want you to pour my iron again

Translated by Andrew Wessels

yılkı

yalın ağız konuşuyorum

koşturduğum yarım kulak

olmanın yok ormanı

 

üç ova topladım ardından

tutup kollarından üç ırmak kırdım

üç deniz kaldırdım varış saat

 

ben ruh tireni miyim

artık bir tiren miyim

oldum mu tiren?

 

problemlerinle bombardımana

tut uçur rayımı ama

demirimi gene sen dök

beni sen burgula