Parables of Earthly Kingdom

by Gorazd Kocijančič


Parables of Earthly Kingdom

Earthly kingdom is like a traveller

on a long dusty road

winding into the unknown.

He stops, turns around & says:

this is where the road ends.

 

Earthly kingdom is like a sower

scattering seeds

& tells them: grow.

& the seeds sprout

& become mouldy.

 

Earthly kingdom is like a sea

that seems bottomless.

At the bottom

is hidden a mirror.

 

Earthly kingdom is like a maiden

Whom her mother tells:

you're too fair

for my wisdom

& her father says:

you're too ugly

for my desire.

& she leaves

through the window

for the unknown.

 

Earthly kingdom is like a gaze of the betrayed

Meeting the eye of the traitor

to tell him:

I know there was

no other way.

 

Earthly kingdom is like a candle

lighting up in the dusk.

No one has poured it,

no one can see it

when it goes out.

 

Earthly kingdom consists of

demons & people. The chosen ones.

Of animals? No animals. Of things?

Sometimes. The number of demons & people

is not known.

The things, though, have been counted.

 

Parables of earthly kingdom

are no longer about the world.

Were they, they would also be about

angels

& non-people

& the sky itself.

 

Parabels of earthly kingdom

Are sad because they

want to understand.

They re joyful because

this is never possible.

 

Earthly kingdom is like a robber's hand.

Strong and beautiful

because he hasn't made

it himself.

It takes & never

gives.

& if it does,

there is death

in its palm.

 

Earthly kingdom is like a dark house.

Whoever you touch

Wandering about it,

they'll be yours

that night.

 

Earthly kingdom is like a mist

hovering over the sea

on a rainy day.

 

When it lifts, there is no sea.

© translated by Tina Mahkota

Prilike o zemeljskem kraljestvu

Zemeljsko kraljestvo je kakor popotnik

na dolgi prašni cesti,

ki vije se v neznano.

Obstane, obrne se & reče:

tu se pot konča.

 

Zemeljsko kraljestvo je kakor sejalec,

ki vrže seme

& mu pravi: rasti.

In seme vzklije

& splesni.

 

Zemeljsko kraljestvo je kot morje,

ki se zdi brez dna.

Na njegovem dnu

skriva se zrcalo.

 

Zemeljsko kraljestvo je kakor dekle,

ki ji mati reče:

prelepa si

za mojo pamet

& ji oče reče:

pregrda si

za mojo željo.

In ona odide

skoz okno

v neznano.

 

Zemeljsko kraljestvo je kakor pogled izdanega,

ki se sreča

s pogledom izdajalca

& mu govori:

vem, drugače

pač ni šlo.

 

Zemeljsko kraljestvo je kot sveča,

                                                  ki zasije v mraku.

Nihče je ni ulil,

nihče ne vidi,

kako je ugasníla.

 

Zemeljsko kraljestvo sestavljajo

demoni & ljudje. Izbrani.

Živali? Živali ne. Stvari?

Včasih. Demonom & ljudem

nihče ne ve števila.

Stvari pa so preštete.

 

Prilike o zemeljskem kraljestvu

ne govorijo več o svetu.

Tedaj bi govorile

še o angelih

& neljudeh

& o nebu samem.

 

Prilike o zemeljskem kraljestvu

so žalostne, ker bi

rade razumele.

Vesele so, ker to

nikoli ni mogoče.

 

Zemeljsko kraljestvo je kakor razbojnikova roka.

Močna & lepa,

ker je ni

narédil sam.

Jemlje & nikdár

ne da.

In če že, je

v njeni dlani

smrt.

 

Zemeljsko kraljestvo je kot temna hiša.

Kogar se dotakneš,

ko blodiš skoznjo,

ta bo tvoj

to noč.

 

Zemeljsko kraljestvo je kakor meglica,

ki lebdi nad morjem

na deževen dan.

 

Ko se dvigne, morja ni.

© Gorazd Kocijančič, Primož Trubar is leaving Ljubljana (Študentska založba, 2012)