Last Will

& since I'm leaving &

if something happens, I bequeath

to my children ...

 

I don't know what I'd like to leave behind.

I don't know what I could.

I don't know what remains

save this mouldy house.

 

(- A breakdown of thoughts? A pile of books

nobody reads?

What will remain after a thousand years

Of all our endeavours?

Enthusiasm, our building of cultures?-)

 

I don't know what I'd like to leave behind.

I don't know what I could.

I don't know what remains.

I'd like to believe in lies,

yours & mine too.

 

No one shall be redeemed

by his deeds.

 


Note: originally, the poem has a different alignment, but due to page layout it cannot be portrayed correctly. The correct version can be seen in the PDF booklet of the author's poems.

© translated by Tina Mahkota

Oporoka

In ker odhajam &

če se kaj zgodi, otrokom

zapuščam …

 

Ne vem, kaj bi rad zapústil.

Ne vem, kaj bi lahko.

Ne vem, kaj je ostalo,

razen te plesnive hiše.

 

(- Zlom misli? Kup knjig,

ki jih nihče ne bere?

Kaj bo čez tisoč let ostalo

od vseh teh prizadevanj?

Entuziazem, naše zidanje kultur? -)

 

Ne vem, kaj bi rad zapústil.

Ne vem, kaj bi lahko.

Ne vem, kaj je ostalo.

Rad bi verjel lažem,

vašim & še svojim.

 

A nihče ne bo opravičen

po svojih delih.

© Gorazd Kocijančič, Primož Trubar is leaving Ljubljana (Študentska založba, 2012)