Fibonacci

by Ruth Lasters


Fibonacci

The Ferraris of numbers, prestigious line

parked everywhere in nature down to

 

the golden section.

0: ambitious, self-consuming absence

1: consciousness, awareness, the on-button pressed for

1: the singular now

 

2: here and elsewhere

3 primary colours

5: the basic bodily poses sitting, lying, hanging, leaning, standing

8 types of tuna, from the striped to the long-tailed kind

13 glasses needed for one yard of ale

And delightful loss of earnestness, if you know, Love, that even

mathematical laws

are mocking us, forcing

 

us to laugh since

it’s Woody Allen’s birthday:

01/12/35.

Translated by Paul Vincent

Fibonacci

De Ferrari’s der getallen, prestigieuze file
stationerend overal in de natuur tot in

 

de gulden snede.

0: ambitieuze, zichzelf opslokkende afwezigheid

1: bewustzijn, het besef, de aanknop ingedrukt op

1: het enkelvoudig nu

 

2: hier en elders

3 primaire kleuren

5: de basislichaamsposes zitten, liggen, hangen, leunen, staan

8 tonijntypes, van de gestreepte tot de langstaartsoort

13 glazen nodig voor één meter bier

...

En verrukkelijk verlies van alle eigenernst als je weet, Lief, dat zelfs

de wiskundige wetten

met ons spotten, ons tot lachen

 

dwingen want

Woody Allens geboortedatum is het:

01/12/35.