Keel

Boats wear beards under water,

strands of seaweed and algae, slowing them down

 

as if there were growing there wilfully beards of

lost fathers, who never once heard: Dad, you did it Well-

 

shaved keels cleave razor-sharp

fast. Boat beards never reach ocean beds or become so long

 

that whoever spies them diving needs

gills. For everyone it is a different delightful walk

 

 –  for me along this weathered quay – for which each

of us paid the price of not having

 

gills.

Translation by Paul Vincent

Kiel

Boten dragen baarden onder water,

wier- en algenslierten, vaartvertragend
 

als groeiden daar moedwillig verder baarden van

verloren vaders, die niet één keer hoorden: Paps, je deed het Goed-

geschoren kielen klieven messcherp

snel. Nooit raken bootbaarden oceaanbodems of worden ze zo lang
 

dat wie hen duikend ontwart kieuwen

nodig heeft. Voor iedereen is het een andere verrukkelijke wandeling
 

– voor mij die langs deze verweerde kade – waar wij elk

het niet hebben van kieuwen voor
 

betaalden.