Carp

The fact that no one ever saw the complete formation of an ice sheet,

really every second of how a pond congeals into

 

walkability. Of course there is no complete witness to this, not now

and not in the past. That sure point of contact with

 

people from earlier times suddenly brings them close, as if they are

looking at me through the murky surface of ice. Especially in the middle

 

near the frozen carp in the hole like a gap in time, through which they

seem to signal the consolation that now of all times there

 

are about as many of them missing, on the other side as we

have brain cells, as if in the head

 

of all who have been here

there is the wildest

 

scintillation.

Translation by Paul Vincent

Karper

Dat niemand ooit de hele vorming van een ijsvlakte zag,

echt elke tel van hoe een vijver tot betreedbaarheid
 

stolt. Allicht is daar geen enkele totaalgetuige van, nu en

vroeger niet. Dat zekere raakpunt met
 

mensen uit eerdere tijden maakt hen plots nabij, alsof ze door

de troebele ijsspiegel naar mij kijken. Vooral in het midden
 

bij de vastgevroren karper in het wak als een tijdgat, waardoor zij

wel de troost lijken te seinen dat zij uitgerekend nu
 

met ongeveer evenveel ontbreken, aan de andere zijde zijn als wij

zenuwcellen hebben, als zit er in ons hoofd
 

van elk van wie hier is geweest

de felste sprankel.