Spring

The all-will-be-well-man made of iron and cogwheels

has to be wound up, every day, by a different

citizen. Only with a properly wound-up spring

 

will he shout jolting through highways and alleys:

‘All, all will always be

well!’ Those forgetting their wind-up turn risk a fine/blame/ death 

 

sentence (not by a long shot, darling, it’s not even for the one

who tries to brew a highly toxic

elixir of immortality). Seriously: those neglecting their duty to wind the spring

 

must search for the construction

of an all-will-get-

better-man special bolts and screws in a pile of scrap metal

 

blindfolded.

Translation by Paul Vincent

Veer

De alles-komt-goed-man van ijzer en raderwerk
dient opgedraaid door, elke dag, een andere
burger. Alleen met degelijk opgewonden veer
 

schreeuwt hij schokkend bewegend door stad en steeg:

‘Alles, alles komt altijd

goed!’ Wie vergeet zijn opwindkeer wacht een boete/blaam/dood-

straf (bijlange lange niet, lieverd, die is zelfs niet

voor wie tracht te brouwen een hoogst giftig

onsterfelijkheidselixir). Ernstig: wie verzaakt aan zijn veer-

opdraaiplicht dient geblinddoekt te zoeken voor de bouw

van een alles-wordt-
beter-man bijzondere bouten, talloze schroeven uit
 

schroot.