Wood

Did you ever see

the aftermath of fireworks? The branches of smoke, not

 

the spark, but the fluffy trunks in exactly the same

place where rockets just burst open. The air wood

 

that after they’ve died down emerges for you

for a few seconds. The residual value that is actually more splendid than

 

the intended beauty of crackling coloured fire. So is too,

after you have sighed that, despite unfaithfulness, you

 

still love me, what afterwards hangs in the room in a more penetrating,

terrible, unwitting way more beautifully: the irreparability

 

between us.

Translation by Paul Vincent

Woud

Of je het achteraf

van vuurwerk ooit zag. De takken van rook, niet
 

de vonken, maar de pluizige stammen op precies dezelfde

plaats waar net nog pijlen openknalden. Het luchtwoud
 

dat daar na het doven enkele seconden voor je

ontstaat. De restwaarde die eigenlijk grootser is dan
 

de bedoelde fraaiheid van spetters kleurvuur. Zo is ook,

nadat je hebt gezucht dat je me ondanks alles, ontrouw nog
 

liefhebt, wat daarna in de kamer hangt op een doordringendere,

verschrikkelijke, ongewilde manier mooier: de onherstelbaarheid
 

tussen ons.