Tub

I lifted my old lovers into the bath, I wanted at a

glance the thing, the one I had

 

loved, most or less, perhaps or certainly, unconditionally

or in case/if.  In a tub as long as a galleon

 

the synchronised

washing of each other’s back, each with a piece of soap

 

blue-veined, after which with shoulders

scrubbed open till they bled

 

they walked away. Except one, you, whom I

hooked myself behind, legs around trunk, to wait

 

together right through the other

for the unbearable cooling of the water.

Translation by Paul Vincent

Kuip

Ik tilde mijn oude minnaars in bad, ik wilde in één

oogopslag wat, wie ik had
 

liefgehad, meest of minder, misschien of stellig, onvoorwaardelijk

of indien-als. In een kuip als een galjoenboot lang
 

het synchroon

wassen van elkaars rug, met elk een stuk zeep
 

blauwdooraderd, waarna zij met schouders

tot bloedens toe opengeschrobd
 

wegstapten. Behalve één, jij, waar ik me

benen rond romp achter haakte, om samen
 

dwars door de ander heen

het onverdraaglijk afkoelen van het water af te wachten.