Tables

Tables, sometimes I wish

masses of them suddenly would be turned 

upside down and that you, just like me, had thought of horses

 

fallen on their backs, a thought so identical

it was like a tiny pump beneath the skin which we

 

needed only to push, so much more exclusive

than a touch of fingers – I want to touch you that evening it

 

snowed last year: impossible

and possible are sometimes so adjacent, that it seems

 

merely a matter of just re-

negotiating.

Translation by Paul Vincent

Tafels

Tafels, soms wenste ik dat ze massaal plots

omgedraaid en dat je net als ik dan dacht aan op hun rug gevallen
 

paarden, aan zo exact hetzelfde dat

die gedachte als een pompje
 

onderhuids waar we maar op te duwen hebben, zoveel exclusiever dan

met vingers elkaar — Ik wil je aanraken die avond dat het sneeuwde
 

vorig jaar: onmogelijk

en mogelijk grenzen soms zo dicht aan mekaar, dat het slechts
 

kwestie schijnt van even opnieuw

onderhandelen.