Hall

To employ a man or woman

who somewhere full-time in a hall

 

unfolds chairs

one chair for each thing I don’t say to you, for every non-

 

touch. And then to be able to go there, you and I,

each separately to sit down there just for a moment, perhaps

 

counting under our breath the rows of chairs already set out.

Making what didn’t happen visible and

 

visitable.

Translation by Paul Vincent

Zaal

Een man of vrouw aanstellen

die ergens voltijds in een zaal
 

stoelen openvouwt

één stoel voor elk ding dat ik jou niet zeg, voor elke niet-

aanraking. En dan daar heen te kunnen gaan, jij, ik

elk afzonderlijk daar plaats te nemen even maar, misschien
 

wel binnensmonds de reeds geplaatste stoelenrijen tellend.

Het niet-gebeurde overschouwelijk maken en
 

bezoekbaar.