Hvannadalshnúkur

by Charlotte Van den Broeck


Hvannadalshnúkur

Fingertips, suction pads, don’t fall asleep now

if you don’t fall asleep now we will talk now

we can talk, here, on top of these sheets

talk about the pale hills across the water,

the sods of grass where we sat

where we hadn’t sat together yet, summers

we experienced separately, the lighter of our hair

and the longer of the days, here, on top of these sheets

 

make sure you don’t break now, the scorpions in my bookcase

are travelling tonight, it’s safe now, the heat

on the windows, the steam from your stories, it’s almost

morning on top of these sheets, a final hour, here

in my languid loins, stay, talk a little now

in the languidness of my loins

 

about: bellybuttons, the silly season, talk a distant land in my ears

the branches on sturdy trees lining the sound of the words

here, fevered dreams, here, on top of these sheets knurs for hands

and bowls of thirst, white lilies in the living room, the walls

long-forgotten blueprints, the innocence of rain worms

in a child’s mouth, we can talk here, on top of these sheets.

Translated from Dutch by Astrid Alben

Hvannadalshnúkur

Vingertoppen, zuignappen, vooral niet slapen nu
als je niet gaat slapen nu, dan zullen we praten nu
dan kunnen we praten, hier, boven deze lakens
over de bleke heuvels aan de andere kant van het water
de zoden van het gras waarin we zaten
waarin we nog niet samen zaten, zomers
die we afzonderlijk meemaakten, het lichter van onze haren
en het langer van de dagen, hier, boven deze lakens

vooral niet breken nu, de schorpioenen in mijn boekenkast
zijn op reis vannacht, het is veilig nu, de warmte
op de ramen, de damp op je verhalen, het is bijna
ochtend boven deze lakens nog een laatste uur, hier
in mijn lome lendenen, blijf, nog even praten nu
in de lome lendenen van mijn lijf

over: buikholtes, komkommertijd, het verre land in mijn oren
de takken van robuuste bomen langs de klanken van de woorden
hier, koortsdromen, hier, boven deze lakens knoesten van handen
en kommen van dorst, witte lelies voor de woonkamer, de wanden
vergeten blauwdrukken, de onschuld van regenwormen
in een kindermond, we kunnen praten hier, boven deze lakens.