PEOPLE WHO WATCH NATURE FILMS TO UNDERSTAND THEMSELVES BETTER

by Charlotte Van den Broeck


PEOPLE WHO WATCH NATURE FILMS TO UNDERSTAND THEMSELVES BETTER

Watching nature films together,

female of the species on the Savannah,

we plan a field trip on the sofa

from one body to the other.


Arms taken out of dress, urging

each other on, finding a rhythm,

lying motionless

beneath your hands.


Talking is just camouflage for forgetting

we should never turn this into language,

we should take the numbers from the clock

and steal the clocks from the walls

until they are mere circles,

depriving us of nothing.


Only this remote point in time

when we lost our shape.

According to the laws of reciprocity

it can keep returning to the start,


Again, arms taken out of

urging each other on

finding a rhythm.

Translated from Dutch by Michele Hutchinson

Mensen die natuurdocumentaires kijken om zichzelf beter te begrijpen

We kijken natuurdocumentaires:
geslachtsrijp wijfje op savanne
op de sofa plannen we een studiereis
van het ene lijf naar het andere.

Armen uit de jurk gehaald, elkaar
in beweging brengen, ritme vinden
roerloos
onder je handen liggen.

Spreken is maar schutkleur van vergeten
laten we hier nooit taal van maken
laten we hier de cijfers van de klokken
en de klokken van de muren stelen
tot het slechts cirkels zijn,
die ons van niets beroven.

Slechts dit afgelegen tijdstip
waarop we onze vorm verloren
Volgens de wetten van wederkerigheid
kan het steeds weer aan het begin komen

weer armen uit de jurk gehaald, elkaar
in beweging brengen
ritme vinden.