POULTRY SPECIALISTS

by Niillas Holmberg


POULTRY SPECIALISTS

Women make bouillon from themselves in bath water

until their innards boil out of them in the form of a child.


This is how we are born: without a shell,

without the reassurance that one day we will find


a mouth, that looks so much like our own mouth

that we start to talk with it.


We too will end up one day frog-legged,

with gurgling breath and the nervous tic


of a head on a bewildered body

left in the bath tub,


as the water circles away,

a small whirling tornado,

that won’t even make the weather forecast.

Translated from Dutch by Michele Hutchinson

Speciaalzaak Poelier

Vrouwen trekken bouillon van zichzelf in het badwater
tot hun binnenste in de vorm van een kind uit hen kookt.

Zo worden wij geboren: zonder schelp,
zonder de geruststelling dat we op een dag een mond

zullen vinden, die zo sterk op onze eigen mond
lijkt, dat we ermee gaan spreken.

Ook wij zullen uiteindelijk in kikkerzit,
met klokkende adem en de tic nerveux

van een kop op een verdwaasd lichaam
in de badkuip achterblijven,

terwijl het water in cirkels wegdraait,
kleine kolkende tornado,
die niet eens het weerbericht zal halen.