all games are forbidden in the labyrinth

who knows

maybe we damage

the essence of civilization

maybe we

put our shoulders

to the wheel

 

i truly love that we exhaust everything possible

i love the self-annihilating

poetry’s poetic

justice

 

all of the stuff they urge us

to find stuffed between the lines

is a very obvious violence

 

it stuffs you

it stuffs us

we’re full to bursting

Translated by Johannes Göransson

all lek i labyrinten är förbjuden

vem vet

vi kanske skadar

civilisationens väsen

vi kanske

rycker

in

 

jag älskar verkligen att vi utarmar allt möjligt

jag älskar den självförstörande

poesins poetiska

rättvisa

 

allt det där som de uppmanar oss

att finna mellan raderna

är ett mycket tydligt våld

 

det ska stå er

det ska stå oss

upp i halsen