i have erased a few lines

those who get it will get it

those who don’t will die

from my poetry collection

Translated by Johannes Göransson

jag har strukit raderna

de som fattar fattar

de som inte fattar dör

från min diktsamling