a man put his hand on his forehead

 

to clap one’s hand to one’s forehead is a human gesture

whereby one strikes the inside of the hand against one’s face

it is primarily an expression

of shame or shock

Wikipedia wrote this poem

it feels sentimental

 

one shouldn’t say:

it’s always stimulating to play with fire

 

i always wanted to make the meaninglessness burn

why can’t one touch pain or a look

to compromise is not a big

betrayal

Translated by Johannes Göransson

en man som tar sig för pannan

 

att ta sig för pannan är en mänsklig gest

där man slår handens insida mot ansiktet

det är framförallt ett uttryck

för skam eller chock

 

wikipedia skrev den här dikten

det känns sentimentalt

 

det här får man inte säga:

det är alltid stimulerande att leka med elden

 

jag ville alltid få meningslösheten att brinna

varför kan man inte ta i smärta eller uppsyn

att kompromissa är inget stort

förräderi