when it hurts much more

then a person

has won everything

worthwhile

 

to interrupt

each other

on paper is it

beautiful

Translated by Johannes Göransson

när det svider mycket mer

så har en människa

vunnit allt 

av värde

 

att tala i munnen

på varandra

på pappret är det

vackert