and we continued doing something moving

we submitted a number of examples

it’s still the middle of the night

the blood sugar in me

a coagulated

sculpture garden

we began a report

say something – anything – about feudalism

to not say anything about feudalism

is to say something about feudalism

i always sit here when there’s a fire

we came up with a language in order to lose

a ripped-open failure kind of

perfect and

wide open –

a swarm/a gilded tristesse

we deleted something completely sonic

a dormant inspiration

the erotic feeling of

a feeling

to stutter one’s history

and everything ends in a compromise

everything that exists

the blinding haze of inside humor

will always betray you

i love that

and we know nothing

we are two substances

the essential

we speak past each other

and we continue

we say everything at a certain frequency

the feeling of a glimmer in the eye

a specific eye

and everything ends in a compromise

a wonderful mind game

which is also possible (it happens all the time):

picture the waterfalls

picture both of them frozen

completely

you should picture that

waterfalls like a monstrous mass of ice–

a melded-together interior

combativeness/a piece of mutilated

body

oh, fixated sugar-sick torso

(the war of the ants is cramping now)

the mirror of concentration difficulties

(read: laughter)

a public

with blood on its hands or

teeth

first crushed

then bridled

finally petrified

so definitively

and the sun goes up

when the sun goes up

Translated by Johannes Göransson

och vi fortsatte att göra någonting rörande

vi överlämnade ett antal exempel

det är fortfarande mitt i natten

blodsockret i mig

en koagulerad

statypark

vi påbörjade en redogörelse

säg något – vad som helst – om feodalismen,

att inte säga något om feodalismen

är att säga något om feodalismen

jag sitter alltid här när det brinner

vi fann ett språk för att förlora

ett uppfläkt misslyckande liksom

perfekt och

vidöppet –

ett myller/en förgylld tristess

vi raderade något helt sonika

en sovande inspiration

den erotiska känslan av

en känsla

att stamma sin historia

och allt slutar i en kompromiss

allt som existerar

internhumorns bländande töcken

sviker dig alltid

jag älskar det

och vi kan ingenting

vi är två substanser

det väsentliga

vi talar förbi varandra

och vi fortsätter

vi säger allt med en viss frekvens

känslan av en glimt i ett öga

ett specifikt öga

och allting slutar i en kompromiss

en underbar tankelek

som också är möjlig (den händer hela tiden):

tänk dig fallen

tänk dig båda två frusna,

fullständigt

du ska tänka dig det

vattenfallen som monstruös ismassa –

en sammansmält inre

stridighet/ett stycke stympad

kropp

åh, fixerade sockersjuka torso

(myrornas krig krampar nu)

koncentrationssvårighetens spegel

(läs: skratt)

en offentlighet

med blod på händerna eller

tänderna

först krossad

sen tyglad

sist stelnad

så definitivt

och solen går upp

när solen går upp