from now on i will be loyal

from now on i will be affectionate

from now on i will be your best friend

 

i get an impulse to be loyal

i am an incredibly impulsive person

that is to say

i am driven by my impulses

to a large extent

and now i have the impulse to be faithful

just now

and i will be until i die

Translated by Johannes Göransson

från och med nu är jag lojal

från och med nu är jag tillgiven

från och med nu är jag din bästa vän

 

jag får en impuls att vara lojal

jag är en oerhört impulsstyrd person

det vill säga

jag styrs av mina impulser

i stor utsträckning

och nu fick jag en impuls att vara trogen

alldeles nyss

jag är det tills jag dör