Perfect (Over)hearing

by Mariusz Więcek


Perfect (Over)hearing

what shape could St. Peter’s key be my father pilfered

its outline during clinical death and since he could only enter death

naked because all of his effects had been confiscated

he had to press it into his body like into soft warm modeling clay

 

everything is seen on the x-ray pictures (the otherworldly pictures

as mom says) first the outline appeared shyly and in silence

later more distinctly in his nighttime cry when the remedies against

 

Compassion ran out when it became legible his heart stopped pounding

to the great and inconceivable gates they opened up

 

his body in search of the path he took

Translated by Jennifer Zielinska

(Na)słuch absolutny

jakiego kształtu może być klucz św. Piotra mój ojciec wykradł

jego schemat podczas śmierci klinicznej a że do śmierci mógł wejść

tylko nagi bo skonfiskowano mu wszystkie przedmioty więc

musiał go odcisnąć w swoim ciele jak w miękkiej ciepłej plastelinie

 

wszystko widać na zdjęciach rentgenowskich (na zdjęciach zaświatów

jak mówi mama) schemat pojawiał się najpierw nieśmiało i w ciszy

potem wyraźniej w jego nocnym krzyku gdy kończyły się środki

 

przeciw Miłosierdziu kiedy stał się czytelny jego serce przestało łomotać

do wielkiej i niepojętej bramy otworzono mu