Prayer S-F 2709

by Mariusz Więcek


Prayer S-F 2709

Our Father!

We, the beta testers of Your world, kneel before You in homage. Trusting

like children, with force fields down we fold in prayer

our biomechanical hands of indestructible metal.

 

Our Father!

we had become immortal by 2200

we know how to clone souls and travel in time

we create planets and whole galaxies

 

Our Father!

The star fleet sought out and destroyed the devil.

From hell we recovered our own. Forgive us, we had to close paradise.

It didn’t meet the lowest social standards of New Earth

Father!

 

Father!

We surpassed you in development, we don’t have bad intentions.

You must understand. The time has come,

for us to create you in our image and likeness.

 

Your name will be Adam.

Translated by Jennifer Zielinska

Modlitwa S-F 2709

Panie nasz! 

My – beta testerzy Twojego świata, klękamy przed Tobą w hołdzie. Ufni

jak dzieci, przy wyłączonych polach siłowych składamy w modlitwie

nasze biomechaniczne dłonie z niezniszczalnych metali. 

 

Panie nasz!

Staliśmy się nieśmiertelni już w roku 2200.

Umiemy klonować duszę i podróżować w czasie.

Tworzymy planety i całe galaktyki.

 

Panie nasz!

Gwiezdna flota odnalazła i zniszczyła diabła.

Z piekła odbiliśmy naszych. Wybacz, musieliśmy zamknąć raj.

Nie spełniał najniższych socjalnych standardów Nowej Ziemi.

 

Panie!

Wyprzedziliśmy cię w rozwoju, nie mamy złych zamiarów.

Musisz to zrozumieć. Nadszedł czas,

abyśmy stworzyli cię na nasz obraz i podobieństwo.

 

Będziesz miał na imię Adam