Equilibrium

by Mariusz Więcek


Equilibrium

The best way to become familiarized with the idea of death is to associate it with debauchery.

                        Marquis de Sade

 

in Swedish old folks’ homes they play

porno films

 

to drive away depression and lift up the overall condition of

the person

 

the wrinkled bodies follow and are followed

by action (of the heart)

 

tongues living in toothless mouths enjoy greater freedom in their

customs

 

moans of pleasure coming from the television mingle with moans of pain

from the hospice

 

the two sounds are almost indistinguishable

it’s a full moon

 

old folks holding the globe of the moon in their salivating lips

like a gag

 

a gag that doesn’t let them be silent

Translated by Jennifer Zielinska

Equilibrium

Najlepszym sposobem na oswojenie się z myślą o śmierci jest skojarzenie jej z rozpustą.

                        Markiz de Sade

 

w szwedzkich domach starców puszcza(ją) się

filmy porno

 

aby usunąć depresję i podnieść ogólną kondycję

człowieka

 

pomarszczone ciała śledzą i są śledzone

przez akcję (serca)

 

języki mieszkające w bezzębnych ustach mają większą swobodę

obyczajów

 

w jęki rozkoszy z telewizora wplatają się jęki bólu

z hospicjum

 

oba dźwięki są prawie nie do odróżnienia

jest pełnia

 

staruszkowie trzymają kulę księżyca w zaślinionych ustach

jak knebel

 

knebel nie pozwala im milczeć