The Arc

for Grandfather

 

My grandfather loved Rilke so much that in the last days of his life he asked continuously for his poetry. I wanted to be true to his passion which is whyI kept reading it to him when he died and was left at home for several hours.

                                   Mariusz Więcek, Journals

 

death is ok I told him in my thoughts

you’ll see the Tooth Fairy will return all your teeth

and the Hairdresser God your hair I told him you are the ark

that will ferry words to the safe bank

 

over there they’ll be safe from the flood

of information civilization chaos

 

I said look Dad Noah already took some over

Superman comics and Jack London 

then I read Rilke like the Necronomicon

the Book of the Dead that helps souls move to the afterlife

 

I came upon the lines Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?

nobody (or maybe nothing) answered

 

too bad miracles happen in silence

Translated by Jennifer Zielinska

Arka

dziadkowi

 

Mój dziadek uwielbiał Rilkego do tego stopnia, że w ostatnich dniach życia

ciągle prosił o jego poezje. Chciałem być wierny jego pasji, dlatego

wciąż mu czytałem gdy umarł i pozostawał kilka godzin w domu.

                                      Mariusz Więcek, Dzienniki

 

śmierć jest ok mówiłem mu w myślach

zobaczysz Wróżka Zębuszka odda Ci zęby

a Bóg Fryzjer zwróci włosy mówiłem mu jesteś arką

która przewiezie słowa na bezpieczny brzeg

 

tam ocaleją przed potopem

informacji cywilizacją chaosu

 

mówiłem zobacz mój tato jak Noe zabrał już część

komiksy Kapitana Żbika i Jacka Londona

potem czytałem dziadkowi Rilkego jak Necronomicon

Księgę Umarłych która pomaga przejść duszom w zaświaty

 

trafiam na wers Was wirst du tun, Got, wenn ich sterbe?

nikt (a może nic) nie odpowiada

 

szkoda że cuda dzieją się w ciszy