but

i tried to see myself

in show business

 

i tried to makes moves

not drawn from culture

 

i tried to prove

absence is hereditary

 

i tried to ignore the fact

only dark-skinned men look at me there

i tried to be ashamed of it

 

i tried to spit the lecturer in the face

in my first year he said that blacks stink

he knows cause they play football together

 

i tried to express moderate disagreement

against the claim that only prague remains european

because it’s less blackish

 

i tried to have a reflection when the photographer was shouting/yelling

more anarchy in your hair

about my hair

 

i tried to whisper you don’t like 

hair in the mouth do you? fuck off then

 

i tried not to cry

when i called my subordinates motherfuckers

 

i got excited about my life

just like other people do

 

to be like the others

not to be like the others

 

i tried to be lenient with men

i was always on their side

 

i tried to be lenient with women

i was always on their side

 

not to hold my breast

in public places

 

but

 

an officer stopped me at a red light asking

why are you sad

why are you crying

 

i tried to laugh

and not to laugh when they called after me

 

kira druggadear-a

kira druggadear-a

 

what matters the most

nothing matters the most

ale

próbowałam zobaczyć siebie

w przemyśle rozrywkowym

 

próbowałam wykonywać ruchy

nie zaczerpnięte z kultury

 

próbowałam udowadniać

nieobecność jest dziedziczna

 

próbowałam ignorować fakt

tam patrzą za mną tylko ciemnoskórzy mężczyźni

próbowałam się tego wstydzić

 

próbowałam napluć w twarz wykładowcy

w pierwszej klasie powiedział czarni śmierdzą

wie bo gra z nimi w piłkę

 

próbowałam wyrazić umiarkowany sprzeciw

wobec stwierdzenia już tylko praga jest europejska

bo mniej czarniawa

 

próbowałam mieć refleksję gdy fotograf krzyczał

więcej anarchii we włosach

o moich włosach

 

próbowałam wyszeptać nie podobają się

włosy w ustach? to wypierdalać

 

próbowałam nie płakać

kiedy nazywałam podwładnych skurwysynami

 

ekscytować się moim życiem

tak jak ekscytują się nim inni

 

być jak inni

nie być jak inni

 

próbowałam pobłażać mężczyznom

zawsze byłam po ich stronie

 

próbowałam pobłażać kobietom

zawsze byłam po ich stronie

 

nie trzymać się za pierś

w miejscach publicznych

 

ale

 

funkcjonariusz zatrzymał mnie na czerwonym zapytał

dlaczego pani smutno

dlaczego pani płacze

 

próbowałam się śmiać

i nie śmiać kiedy za mną krzyczeli

 

kira wszystko skira

kira wszystko skira

 

co jest najważniejsze

nic nie jest najważniejsze