manifesto

by Kira Pietrek


manifesto

workers will never be for the abolition of work

only for raises

 

agritourism will enter to the very center of the city

to the very center of ambitious rich youth

of dishonest sad sacks / loose losers

 

finally dad says

you can be proud of me

 

I will pretend that all those

quicker people don't exist

 

cyclists without helmets

man woman pairs running with poles

bouncing children

tanned torsos of young swimmers

 

maybe some other topic will come up

besides work

 

theater will cease to be developed

I will spit again and again

at the feet of the actors and actresses

 

the common name for fucking

will become the official manifesto

of boors

 

stupidity will be embraced

in the name of the protection of the species

 

men will stop being

discriminated against in the area of douches

for intimate hygiene

 

the backbone of society will come into being

founded on reproduction

in watery conditions

 

when we grow faint

you first me right after you

a legal problem will arise

 

the child

manifest

robotnicy nie będą za zniesieniem pracy

tylko za podwyżkami

 

agroturystyka wejdzie w sam środek miasta

w sam środek ambitnych młodobogackich

nieuczciwych nieudaczników

 

wreszcie tato powie

możesz być ze mnie dumna

 

będę udawać że ci wszyscy

szybsi ludzie nie istnieją

 

rowerzyści bez kasków

biegacze biegaczki pary z kijkami

podskakujące dzieci

opalone torsy młodych pływaków

 

być może pokażą się inne

tematy niż praca

 

teatr się nie rozwinie

splunę kolejny raz i kolejny

pod nogi aktorce i aktorowi

 

zwyczajowa nazwa pieprzenie

stanie się oficjalnym manifesto

prostaków

 

głupota zostanie objęta

ochroną gatunkową

 

mężczyźni przestaną być

dyskryminowani w sektorze płynów

do higieny intymnej

 

powstanie kręgosłup społeczeństwa

opartego na rozrodzie

w warunkach wodnych

 

wtedy opadniemy z sił

ty pierwszy ja zaraz po tobie

pojawi się problem prawny

 

dziecko