ORBI

Such an inclination – not to value light and world. Of course, the albino stag steps through November, calamari are mostly smarter than cats and from another’s fingertip to the deeps

 

            the sincerest scarab can reach. Of course, rain on the asphalt turns to mercury, mercury to a tear, a tear to a dream, a dream to a story of birds that over the body’s temperature cut all those spins,

 

            and then peck your eyes and lips,

            your in-breath and out-breath.

Translated by David Malcolm

ORBI

Taka skłonność, że nie docenia się światła i świata. Owszem, jeleń albinos drepcze przez listopad, kałamarnice bywają inteligentniejsze niż koty i z obcego opuszka do głębi potrafi

 

dotrzeć najszczerszy skarabeusz. Owszem, deszcz na asfalcie zmienia się w rtęć, rtęć w łzę, łza w sen, sen w historię o ptakach, które nad temperaturą ciała kręcą te wszystkie salta,

 

a potem dziobią cię w oczy i w usta,

we wdech i w wydech.