TRUST TERRITORY

by Barbara Klicka


TRUST TERRITORY

A dream of seven nails in the skull. I hesitate – for none of the possibilities is ready for sense. My father says: think, you don’t cry out. I say to my father: cry out, don’t think. I live free as the wind, she feeds me.

 

            And now look – I’ve picked up seven nails for my dance; seven guys from the Albatros and one dead girl. I lived over brow, over tit, over the wise stream, but the time came when they threw me out and led me to the field.

 

            And in the field the harness goes on. Hi hi, the harness goes on in the field. Long live want and barren sand! May the grains fall to the depths of the seas, may the ponds go down in algae and black duckweed! Here the earth’s only good for covering things up.

Translated by David Malcolm

TERYTORIUM POWIERNICZE

Sen o siedmiu gwoździach w czaszce. Waham się, bo żadna z możliwości nie jest gotowa na sens. Ojciec mówi: pomyśl, nie krzyczysz. Mówię ojcu: pokrzycz nie pomyśl. Mieszkam z tą kacią łapą, ona mnie karmi.

 

A teraz spójrz – poderwałam do tańca siedem gwoździ; siedmiu chłopców z Albatrosa i jedna nieboszczka. Mieszkałam nad brwią, nad sutkiem, nad mądrym strumykiem, aż nastał czas eksmisji i wyprowadzania w pole.

 

A w polu zakłada się uprząż. Hej, uprząż zakłada się w polu. Niech żyją nieurodzaj i jałowe piaski! Niech ziarna padają na dna oceanów, niech stawy zajdą glonami i czarną rzęsą! Tutaj ziemia służy jedynie do nakrycia.