islands

for my great-grandmother Sklizmaniene

and my great-great-grandmother: the incantators

 

Bewitch me, Selonian grandmother,

bewitch me, grandfather’s grandmother,

show me the way

through the bogs of our White Forest,

along fluvial paths of green dragonflies,

by your prayer

let my grass-snake nature emerge

green,

bewitch me, Selonian grandmother

 

your protective thoughts

pour out green islets

in the bog.

Translated by Rimas Užgiris

Salos

Prosenelei Sklizmantienei

Ir proprosenelei užkalbėtojoms

 

Užkalbėk mane, sėle senele

užkalbėk mane, senelio senele

per raistus Baltamišky

 

kad rasčiau sau kelią

upės laumžirgių žalių takais

per maldą tavo

trauktų mano prigimtį žaltišką

žalią

užkalbėk mane, sėle senele

 

saugančios mintys

raiste

suberia žalzganą salą.