A Cross

 

A cross above my parent’s bed,

A cross above my parent’s parent’s bed.

 

A cross between my tiny mounds

On First Communion Day.

 

I learned the Commandments by heart,

but couldn’t curb my jealousy

of Lina D’s prettier dress.

 

I recited the prayers like poems,

confessed all my sins,

and was certain I wouldn’t sin again.

 

I was eleven then.

Translated by Ada Valaitis

Kryželis

Kryželis virš mano tėvų lovos,

Kryželis virš mano tėvų tėvų lovos.

 

Kryželis tarp mano mažučių kauburėlių

Pirmosios Komunijos dieną.

 

Išmokau įsakymus atmintinai,

bet negalėjau liautis pavydėt

gražesnės suknelės Linai D.

 

Deklamavau maldas kaip eilėraščius,

išpažinau visas nuodėmes,

ir buvau tikra, kad naujų nebedarysiu.

 

Tada man buvo vienuolika.