I’ll probably be a skinny old woman

by Indrė Valantinaitė


I’ll probably be a skinny old woman

Ripping open her kisses and her fears

She awakes at night

To be astonished by everything that has changed her.

Paul Eluard

 

In 2055, I’ll probably be a skinny old woman

and I won’t take up much space on buses and in queues.

 

In half a century, only the bathroom mirror and doctors

will look at my body.

 

I’ll only be touched

by sweaty night gowns,

torn at the underarm.

 

Then, before I fall asleep,

I will remember the taste of my lover’s tongue and saliva

and all the men who wanted me long ago.

 

And – how the bead creaks

when two lie upon it.

Translated by Ada Valaitis

Greičiausiai būsiu liesa senė

Praplėšdama savo bučinius ir baimes

Ji atsibunda naktį,

Kad stebėtųsi viskuo, kas ją pakeitė.

Paul Eluard

 

Kokiais 2055 greičiausiai būsiu liesa senė

ir užimsiu mažai vietos autobusuose ir eileėse.

 

Už pusės amžiaus į mano kūną

Težiūrės vonios veidrodis ir daktarai.

 

Prie manęs liesis

tik prakaituoti naktiniai marškiniai

praplyšusia pažastim.

 

Tada prieš užmigdama prisiminsiu

mylimojo liežuvį ir jo seilių skonį.

Ir visus kitus vyrus,

kurie manęs kadaise geidė.

 

Ir dar – kaip girgžda lova

Į kurią sugulama

po du.