Biological clock

by Indrė Valantinaitė


Biological clock

Passed down from generation to generation. An antique.

But I cannot take it to the pawnshop –

It’s embedded too deeply within me.

 

My biological clock is ticking

like an explosive in a terrorist’s hand.

 

One day I will give birth.

One day I will throw a small fish into a shark aquarium.

 

I will be my son’s first compartment, with darkened windows,

I will let him off at a station of light, but

 

there are more and more articles in newspapers

about floods and suicides,

storms, accidents, and other punishments.

 

And my biological clock is ticking

like an explosive in a terrorist’s hand.

Translated by Ada Valaitis

Biologinis laikrodis

Paveldėtas iš kartos į kartą. Antikvarinis.

Tik užstatyt jo lombarde negaliu –

Per giliai many įmontuotas.

 

Mano biologinis laikrodis tiksi

kaip sprogmuo teroristo letenoj.

 

Kada nors aš pagimdysiu.

Kada nors aš įmesiu žuvelę į ryklių akvariumą.

 

Būsiu sūnui pirmoji kupė užtamsintais langais,

išlaipinsiu jį šviesos stotelėje, bet

 

vis daugiau žinučių laikraščiuose

apie potvynius ir savižudybes,

audras, avarijas ir kitas bausmes.

 

O mano biologinis laikrodis tiksi

Kaip sprogmuo teroristo letenoj.