Hour of Hunger, Year of the Wolf

by Indrė Valantinaitė


Hour of Hunger, Year of the Wolf

I

 

In the hour of hunger

you fed me a piece of crown

 

while the crumbs of precious stones

fell to me, at times,

cut me

 

I didn’t need any wine

 

the hour of the wolf

the week of cold

the month of shards

the year of the devil

 

II

 

In the impassable forest

 

You carved for me a throne of stone

and covered me with furs of silence

scattering shards all around

to keep the beasts away

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

When my music player died

and all the books were read,

they slid off these benumbed legs

 

And the hall of my mouth healed up

waiting for the sharp remnants of a crown

Translation by Rimas Uzgiris

Alkio valandą, vilko metais

I

Alkio valandą

atlaužei man gabalėlį karūnos

 

kartais brangakmenio trupiniai

papuldavo

įpjaudavo

 

ir nebereikėjo nė vyno

 

vilko valandą

šalčio savaitę

šukių mėnesį

velnio metais

 

II

Vidur neįžengiamos girios

 

Išskaptavai man akmens sostą

tylos kailiais apkamšei

aplink šukių pabėrei

idant miško žvėrys radę nesudraskytų

----------------

Galiausiai išsikrovęs grotuvėlis

ir perskaitytos knygos

nuslydo nuo nutirpusių kelių

 

Burnos menė sugijo belaukiant

aštrių karūnos likučių