Angkor Wat

The dancer of the shrine

with a bullet

in her belly of stone

 

Turns and turns and

twists her hips and wrists

repeating eternal

 

Movements of veneration

for implacable gods

in crumbling frescos

 

While their resold heads

are comfortably ensconced

in the wealthy interiors of this world

Translation by Rimas Uzgiris

Angkor Wat

Šventyklos šokėja

su kulka

akmeniniame pilve

 

Vis sukasi ir sukasi

raitydama klubus ir riešus

kartoja amžinus

 

Nepermaldaujamų dievų

garbinimo judesius

ištrupėjusiose freskose

 

Kol jų perparduotos galvos

patogiai įsitaisiusios

šio pasaulio turtingųjų interjeruose