Sight

There are days when it’s so hard –

so vain – to swallow even a gulp,

 

Days when I lack the strength to be dazzled

by the fragrance of flowers leaning towards you.

 

All of it exists for a moment to remain,

as when a bee flies by with advice:

one, two, three – open your eyes!

 

And you see the taut, shining

strings of being –

 

quivering, diaphanous threads

stretching up high from every

animate thing.

 

Later, there will be more

long days...

 

(But some gifts are too large

to be nicely wrapped.)

Translation by Rimas Uzgiris

Regėjimas

Būna dienų, kai nuryti gurkšnį –

toks sunkus, bergžias darbas.

 

Dienų, kai svaigintis į tave linkstančio

žiedo kvapų derme nėra jėgų.

 

Visa tai tam, kad ištiktų akimirkos,

kai praskrendanti bitė perspėja:

viens, du, trys – atsimerk!

 

Ir pamatai įtemptą,

švytinčią būties stygą.

 

Tuos vos virpančius, perregimus siūlus,

besidriekiančius aukštyn nuo kiekvienos

krutančios gyvasties.

 

Paskui vėl būna ilgos

ilgos dienos...

 

(Juk esti dovanų, per didelių,

kad būtų dailiai įpakuotos.)