Freedom Boulevard

by Indrė Valantinaitė


Freedom Boulevard

In the Old Town house where

my grandmother lived between

the wars and my father was born –

 

under the loft in which they starved,

a trendy restaurant has set up shop.

 

I attend the opening, standing with

pretentiously prepared food in my mouth

and a strange feeling of guilt in my belly.

 

for only the ceiling separates this space

from the one in which she left her note.

 

Lifting a glass with a banded hand,

I celebrate life

for both of us.

Translation by Rimas Uzgiris

Laisvės alėja

Senamiestyje, name,

kuriame tarpukariu gyveno

mano močiutė ir gimė tėvas,

 

po palėpe, kurioje jie badavo,

įrengtas madingas restoranas,

 

kurio atidaryme aš,

su įmantriausiu maistu burnoje

ir keistos kaltės jausmu pilve,

 

tik lubomis teatskirta nuo erdvės,

kurioje ji paliko raštelį,

 

žieduota ranka keliu taurę prie lūpų

ir švenčiu gyvenimą

už mus abi.