Hotel Room

He travels a lot.

 

Every night it seems

that the rented room

urges him to take

all seven roads.

 

There is, though,

a Bible and a mini bar:

 

Two ways to grasp at

tomorrow.

Translation by Rimas Uzgiris

Viešbučio kambarys

Jis daug keliauja.

 

Kiekvienąkart jam rodos,

kad išnuomotas kambarys

primygtinai siūlo

visus septynis kelius.

 

Nors jame tėra

mini baras ir Biblija.

 

Du būdai

įsitverti rytojaus.