This is the space-body

the inverted body

techno pulses

skin wall

skin ceiling

wood floor.

Dance.


Creating working conditions

waiting –

directional thinking

numb sense

mute body

sated, sated, more

total absence of hunger –

everything fucked up

but it’s going well –

between solidarity

and the realization that investments are being made

as blood runs on the streets –

the embarrassment of saying blood –

creation of conditions, that is,

working to make work possible

acquisition of resources

built, organized, transferred

acquired

resources

for the production

of content

sources, look, look at him!

he has something, he wants,

he’ll figure it out, tie down

this house so that it won’t

slide around so freely.

To je prostor-telo

invertirano telo

tehno utriplje

koža stena

koža strop

les tla.

Ples.

 

Ustvarjanje pogojev za delo

čakanje –

mišljenje smerno

topi čut

telo nemo

sit, sit, več

popolna odsotnost lakote –

vse v kurcu,

ampak ne gre slabo –

med solidarnostjo

in zavedanjem, da se investira,

kot teče kri na ulicah –

sram reči kri –

ustvarjanje pogojev, torej

delati za možnost dela

pridobivanje sredstev

gradil, organiziral, premeščal

pridobil

sredstva

za produkcijo

vsebin

viri, vidiš, vidiš on!

on nekaj ima, on hoče,

pogruntal bo, privezal to

hišo, da ne bo tako

prosto drsela.