Name

The identity of change

is the agility of the word.


 

The imprecision of naming

is power.


 

Speed is worthless.

But it does come.

Ime

Identiteta spremembe

je gibkost besede.

 

Površnost imenovanja

je moč.

 

Hitrost ni nič vredna.

Vendar pride.