Power

Muanis, regarding

the member, members, or even wings

growing out of your

cramp, your bulge,

your snag, your knot –


 

do you know the opposite

situations where the spear slides

inward through pain and the brow outward

– the brow the mouth the anus?


 

In the end, is not this physical origin of words

merely bad posture?


 

Which reminds me of your double: Ana,

the name of extreme effort to keep upright.


 

Between the spasm of her erectness

and the wings of your stooped posture

lies a buzzing nest of

wasps

of musculature folding in upon itself

the twitching cog

that governs.

Oblast

Muanis, glede

uda, udov ali celo kril,

ki ti rastejo iz

zategnine, izbokline,

zaskočenosti, vozla —

 

poznaš nasproti

ustrezna stanja, ko kopje zleze

skozi bolečino not in čelo ven,

— čelo usta anus?

 

Ni to fizično izhodišče besedja

ob svojem zaključku le slaba drža?

 

Kar me spomni na tvojo dvojnico: Ano,

ime skrajnega napora za pokončno držo.

 

Med krčem njene pokončne

in krili tvoje sključene drže

tiči brneče gnezdo

os

vase vijočega se mišičja

trzajoči zobec,

ki vlada.