Morning by the Pool

by Uroš Prah


Morning by the Pool

People lying around,

we know each other.

I dive into the water near the pool track

that the instructor’s swimming on the right

and the edge on the left.

My eyes are closed while I swim,

opening slightly from time to time.

Everything is soft and blurry.

I swim very slowly.

I feel him swimming,

I graze the edge here and there.

As I turn around and see a hand

catching up with me at the end of the pool,

gentle in the water,

almost as if it’s about to touch me.

I switch tracks

so that I’m now slightly

into the other half of the pool,

I swim faster, we’re racing.

Suddenly, the water turns into hard,

tightly packed, foil-wrapped

rectangular packets – texts?

I climb them furiously,

there’s music and it feels good,

the packets are now small, folded-over

pieces of paper, written on and bobbing in the water,

my body bobs with them, through them –

He sits at the end of the pool,

leaning on his forearms,

exposing his midriff to the sun,

his feet among the pieces of paper.

I climb on top of him,

I lean on his large torso,

the water is now full of pieces of foil

with sticker letters.

Letters come together on one of them,

we know what it says and we smile.

I start putting stickers on his chest:

“KINDEST PLEASURE”,

I have to look for some of the letters

they’re all at a hand’s reach.

Jutro ob bazenu

Ljudje poležavajo,

poznamo se.

V vodo skočim blizu proge,

kjer plava učitelj, na desni

in roba na levi.

Plavam z zaprtimi očmi,

ki se kdaj rahlo razprejo.

Vse je zabrisano in mehko.

Zelo počasi plavam.

Čutim, kako plava on,

tu in tam se obregnem ob rob.

Ko obrnem in ob koncu dolžine

vidim roko, ki me dohiteva

in je nežna v vodi

in je skoraj, kot da me bo pobožala.

Menjam progo,

tako da sem zdaj nekoliko

čez sredino bazena,

plavam hitreje, tekmujeva.

Voda so naenkrat trdi,

tesno zloženi, v folijo oviti,

podolgovati paketi – besedila?

Srdito plezam čeznje,

glasba igra in paše,

paketi so zdaj majhni prepognjeni

popisani lističi, ki valovijo v vodi,

s telesom valovim z njimi, skoznje –

On sedi na koncu bazena,

naslonjen na podlahti,

trebuh soncu nastavlja,

noge v lističih.

Povzpnem se nanj,

slonim na njegovem velikem torzu,

v vodi zdaj plavajo folije

z nalepkami-črkami.

Na eni se nekaj izpiše,

veva, kaj je, se nasmehneva.

Na prsi mu začnem lepiti:

“KINDEST PLEASURE”,

nekaj črk moram poiskati,

vse so na dosegu rok.