Music

When the certain wave splashes,

the new energy ilumines the forms.

I'm overwhelmed by the sound,

nothing is no longer out of reach,

what was difficult it is easier.


 

The smile swings through the air,

every thing becomes what it is.

Houses fly to the notes.

People at the station wake up,

and if I remove the glass,

water flows between the fingers.


 

It pleases my nerves,

vanishing on its cliffs

and trust the altitude,

they take breath on this flight

as a spoiled teenager,

preparing herself for the party.


 

I love how we surrender to highways,

how we press car meters

and I allow her to be seduced,

when the rhytm wraps around my neck,

taking coins from my pockets,

putting mountains and seas in my jacket.


 

And from eternety I know

that the adventures prefer rock

and classics belong to those who understand.


 

Therefore I lose control,

if someone sneaks and reduces the volume,

because nobody knows,

does not exceed in such way,

when the certain wave splashes

music – our cheapest shelter.

Glasba

Ko pljusne električni val,

oblike presije drugačna energija.

Natanko takrat, ko me preplavi zvok,

ni nič več nedosegljivo.

Vse, kar je bilo težko, je lažje.


 

Nasmeh zamahne skozi zrak,

vsaka stvar postane, kar je.

Hiše poletijo proti notam.

Čakajoči na postajah se zdramijo,

in ko odmaknem kozarec,

voda steče med prsti.


 

Ugaja mojim živcem,

ki se razblinjajo na njenih čereh

in zaupajo nadmorski višini,

zajemajo sapo med poletom,

si popravljajo oprane lase

kot razvajena najstnica,

ki se pripravlja na zabavo.


 

Obožujem, kadar se prepustiva

avtocesti, pritiskava na števce,

in pustim se zapeljati,

ko se mi ovija okoli vratu,

jemlje kovance iz žepov,

v jakno tlači gore in morja.


 

In že od nekdaj vem,

da poslušajo rock avanturisti

in klasiko tisti, ki razumejo.


 

Zato izgubim nadzor,

če se kdo prikrade in zmanjša

glasnost, ker nihče ne pozna,

ne presega na ta način,

kadar pljuska električni val –

glasbe – najcenejšega zatočišča.