Empty Rooms

by Robert Simonišek


Empty Rooms

It has never been so manny empty

buildings waiting for gestures,

never so manny stairways,

light,

which would not have reached the voice.


 

We are far from the possibility,

to comfortably rest in armchairs

and read the Nobel prize winners,

far from temptaions to fly from the balconies,

saying goodbye to our fears

and overtake the ancestors.


 

We return to home

to rest from the others.

The dust on the edges distract us,

when we wonder, occupied with bags,

how to return to the squares,

to divert attention from what

we do not want to hear.


 

Sometimes the marsh water increases

and the foundations shake.

The stationary blood is not dark enough

to fill the abandoned streets,

not fast enough to catch up

those who we abandoned.


 

Perhaps if the roofs

would dropp to the ground, we would become cautious

in the planning barriers between us and animals,

finnaly admitted that the taxes on windows

are as much vilest as the traps,

placed among the punctuation marks.


 

Anything what we hire or purchase

from the perspective of eternity does not exceed

the hotel room where our tomorrow' s name

will be less important than the sum on account.

Prazne sobe

Nikoli ni bilo toliko praznih

stavb, ki bi čakale na kretnje,

nikoli toliko stopnišč,

svetlobe, ki ne bi dosegla glasu.


 

Daleč smo od tega,

da bi zleknjeni v naslonjačih

lahko prebirali nobelovce,

se prepustili balkonom,

se poslovili od strahov

in se odtrgali od prednikov.


 

Domov se vračamo,

da bi si odpočili od drugih.

Zamoti nas prah na robovih,

ko se obloženi z vrečkami sprašujemo,

kako se vrniti na trge,

preusmeriti pozornost od tistega,

česar nočemo slišati.


 

Včasih naraste močvirska voda

in temelji se zamajejo.

Kri, ki miruje, ni dovolj temna

da bi napolnila zapuščene ulice,

ni dovolj hitra, da bi dohitela

tiste, ki smo jih zapustili.


 

Morda bi, če bi se strehe

spustile k zemlji, postali previdnejši

pri načrtovanju pregrad med nami

in živalmi, si priznali, da je davek

na okna nizkoten kakor pasti,

ki jih polagamo med ločila.


 

Karkoli najamemo ali odkupimo,

z vidika večnosti ne presega nočitve

v hotelu, kjer bo jutri naše ime

na računu manj pomembno od vsote.