Three Horses

by Robert Simonišek


Three Horses

I have no explanation

when I orbit through spaces

neither mine nor yours.


 

The presence of shadows on stained glass,

the flutter of silk yarn in the air

and the falling of a chocolate mane

obscuring the view, the steps

always choosing different, harder paths ...


 

I have no other words to describe

when I listen to my own breathing

and yours down the street.

Everywhere I go, any door I open,

any corridor I disappear through,

I hear three.


 

If you approach me in the moonlight,

you will hear a neigh,

tamed by wild hunters.

Touch my eyelids and you will feel

the desert thirst, a supressed fire

that developed a soft walk

and unassuming hopes, waiting for a sign.


 

If you point at the leaden clouds

broken above the skyscrapers

I will keep asserting you

- the three are coming:

The first two dragging us

to separate sides

and the third one, buried in this paper.

Trije

Ne vem, kako naj ti razložim,

kadar krožim po prostorih,

ki niso ne tvoji ne moji.


 

Prisotnost senc na vitražih,

plapolanje medle preje v zraku

in čokoladno padajoča griva,

ki zakriva pogled, ko koraki ubirajo

vedno drugačne, težje poti …


 

Ne vem, kako naj drugače

opišem, kadar poslušam svoje

in tvoje dihanje na koncu ulice.

Kamorkoli grem, katerakoli

vrata odprem, skozi katerikoli

hodnik izginem – slišim tri.


 

Če se mi približaš v mesečini,

lahko razločiš rezgetanje,

ki so ga ukrotili divji lovci.

Dotakni se vek,

in začutila boš žejo, zamolčan ogenj,

ki je oblikoval mehko hojo,

upe, čakajoče na znak.


 

Če pokažeš na svinčene oblake,

ki se prelamljajo nad stolpnicami,

bom še naprej zatrjeval,

da prihajajo trije:

Prva dva, ki naju vlečeta

vsak na svojo stran,

in tretji, zakopan v tem listu.