Hana on the toilet

by Katja Gorečan


Hana on the toilet

hana often remains seated on the toilet seat
and thinks about big problems of her world.


sometimes she brings coffee and ashtray and stays seated.
meanwhile she is watching hair in the sink, dust,

that gathers on the radiator,
thinking,
with what will I wipe my ass,
when she`ll use the last roll of paper.
 

thinking,
when was the first time I was hurt
and why would that be important for her life,
when she will get up and wash her hands.


because she knows, that when she`ll put on her clothes,
and flush the toilet,
for a few seconds, she`ll watch how her urine
and all other secretions are turning into fog,
I will know nothing any more and I will remember nothing.

Hana na stranišču

hana pogosto obsedi na straniščni školjki

in premišljuje o velikih problemih svojega sveta.

včasih si prinese s sabo kavo in pepelnik in obstane sedeča.

medtem opazuje lase na umivalniku, prah, ki se nabira na radiatorju,

premišljuje,

s čim si bom obrisala rit,

ko bo uporabila še zadnjo rolo papirja.

razmišlja,

kdaj sem bila prvič prizadeta

in zakaj

bi bilo to pomembno za njeno življenje,

ko bo vstala in si umila roke.

saj ve, da ko se bo oblekla,

spustila vodo,

nekaj sekund opazovala, kako se njen urin

in vsi ostali izcedki spreminjajo v meglo,

ne bom vedela ničesar več in ničesar se ne bom spomnila.