THE TWENTY SEVENTH DAY

by Tomica Bajsić


THE TWENTY SEVENTH DAY

To Mara, on the twenty seventh day of your birth

 

Light and shadow: separating …

And 27 days ago they were one!

Your dark almond shaped eyes are now looking for contours.

Born into this world with no gear of your own.

You are so little you don’t even know your name.

You want to win us over with that smile

Of a newly-built heaven.

What a smile that is! All the Alpine bees

And all the forest fires of Mongolia

All the 350 Church towers of Salvador

And all the plankton of the Atlantic

Have found recluse in the heaven

Of your smile forged in a secret place

Known only to a few levitating saints.

You look around yourself in wonder, but I have to tell you

That in your 10,000-year-old dark eyes

I can still see the reflection of that calm lake

Whose depth is immeasurable.

For me that lake is like an unknown memory.

Scientists call it the black hole of space.

Some simply call it a sack of coal.

While the religious call it the Spirit.

Your eyes until recently

Were like two Indian canoes

Rowing light-heartedly through the endless universe.

Translated from Croatian by Damir Šodan

DVADESET I SEDMI DAN

Mari, dvadeset i sedmi dan od tvojeg rođenja

 

Svjetlost i sjena: razdvajaju se …

A do prije 27 dana, bili su jedno!

Tvoje crne kose oči sada traže rubove.

 

Rođena u ovaj svijet s ničim

Od opreme — toliko si mala da ne poznaješ

Ni svoje ime — želiš nas osvojiti tim

Osmijehom novostvorenog neba.

 

Kakav je to osmijeh! Sve pčele Alpa

I sve šumske vatre Mongolije

I svih 350 crkvenih tornjeva Salvadora i

Svi planktoni Atlantika nalaze utočište

U nebu tvog osmijeha iskovanog na tajnom

Mjestu koje je poznato samo pojedinim,

Levitirajućim svecima.

 

Gledaš uokolo i svemu se čudiš, ali

Moram ti reći da u tvojim crnim očima

Starim deset tisuća godina još uvijek

Mogu vidjeti odraz onog tihog jezera

Čija dubina se ne može izmjeriti.

 

Meni je to tiho jezero nepoznato sjećanje

Znanstvenici ga zovu crnom rupom prostora

Neki ga jednostavno zovu vrećom ugljena

A religiozni ljudi — oni to jezero zovu Duh.

 

Na tom su tihom jezeru tvoje crne oči

Još do nedavno bile dva indijanska kanua

Koja bezbrižno veslaju beskrajem svemira.