How we became contemporary

by Darko Šeparović


How we became contemporary

what will we do with the skies if the limit is up there, it is easiest

to abandon the evening, this thick weed between the bar and the fingers

grows like a parasite, it is almost impossible to find a thigh without stretch marks or

a waiter with a taste in music.

 

book covers are filters, the stuff inside them an excuse to collapse the skies.

people are a roll lit up quietly in the corner of the club, always

in fear of another. cynicism is the amount of saliva sufficient to join two

papers, most go overboard then people burn more slowly.

 

Bruno claims Zagreb is a washbowl into which water drips from someone's AC.

someone should have turned on that AC, replaced the sky with a remote control.

 

was that person you?

 

look; you cannot turn anything off, up there are limits, at least one

possibility of resistance like a hydroelectric plant on a big and noisy river. on the speed of that river depends the amount of warmth in our apartments, the volume of water in that washbowl, the duration of the evening, and there are hundreds of thousands of other things between the river, the sky, the evening,

 

and we can no longer speak of borders when a single text message drills a hole in

your chest. words are finally sharpened nail clippers. everything is contemporary,

everything is crystal fear.

Translated from Croatian by Antonia Jurić

Kako smo postali suvremeni

što ćemo s nebom ako je gore granica, najlakše je

napustiti večer, ovaj gusti korov između šanka i prstiju

parazitno raste, gotovo je nemoguće pronaći bedro bez strija ili

konobara s glazbenim ukusom.


 

korice knjiga su filteri, ono u njima izgovor za rušenje neba.

ljudi su smotuljak koji se potiho zapalio u kutu kluba, uvijek u

strahu od drugog. cinizam je količina sline dovoljna za spojiti dva

papira, većina pretjera zatim ljudi sporije gore.


 

Bruno tvrdi kako je Zagreb lavor u kojem kapa voda iz nečije klime.

netko je trebao tu klimu upaliti, nebo zamijeniti daljinskim

upravljačem.


 

jesi li to ti?


 

pogledaj; gore ništa ne možeš isključiti, gore su granice, barem jedna

mogućnost otpora kao hidrocentrala na golemoj i bučnoj rijeci. o

brzini te

rijeke ovisi količina topline u našim stanovima, volumen vode u

onom lavoru,

trajanje večeri, i još je stotine tisuća stvari između rijeke, neba,

večeri,


 

i više ne možemo govoriti o granicama kad jedna SMS poruka buši

rupu u

tvojim prsima. riječi su napokon naoštrene glodalice. sve je

suvremeno,

sve je kristalno opasno.