Floating geography

by Darko Šeparović


Floating geography

the glass broke and shards

were everywhere

I jumped

into floating geography of glass

with sharp edges

I bled

you were in the kitchen

I walk and leave behind me

red crumbs

a road sign for return

glass islands become ever bigger

July it is summer

I think about how sweltering heat

a few excessive adjectives cannot

hurt anyone

one has to float sealike

and courageously how do you not know I left because

you grow deaf from the metal echo of colliding forks

and knives

I think for every broken glass

you say; it wasn't me

it was the glass

Translated from Croatian by Antonia Jurić

Plutajuća geografija

čaša se razbila krhotine

su bile posvuda

skočio sam

u plutajuću geografiju stakla

oštrih rubova

krvario sam

ti si bila u kuhinji

hodam i ostavljam iza sebe

crvene mrvice

putokaz za povratak

stakleni otoci postaju sve veći

srpanj je ljeto

mislim kako sparina

koji pridjev previše ne mogu

nikome nauditi

mora se plutati morski

i odvažno kako ti ne znaš da sam otišao jer

oglušiš od metalne jeke od sudaranja vilica

i noževa

mislim kako za svaku razbijenu čašu

kažeš; nije do mene

do stakla je